editorial

Oljeutskillere er en viktig del av beskyttelsen av miljøet og kan brukes i en rekke forskjellige sammenhenger for å hindre forurensning. Oljeutskillere brukes vanligvis for å fjerne olje og hydrokarboner fra vann og andre væsker, og finnes i ulike varianter, avhengig av bruksområdet.

Stasjonære oljeutskillere

Stasjonære oljeutskillere er de mest vanlige typene oljeutskillere. De er vanligvis installert i industrianlegg og større anlegg, og kan brukes til å fjerne olje og hydrokarboner fra produsert vann, som oppstår som et biprodukt under olje- og gassproduksjonen. Stasjonære oljeutskillere kan være utformet for ulike kapasiteter og størrelser, og kan være laget av ulike materialer som rustfritt stål eller glassfiberarmert polyester.

Bilvask-oljeutskillere

Bilvask-oljeutskillere brukes vanligvis i bilvaskerier for å fjerne olje og hydrokarboner fra avløpsvannet. Disse oljeutskillerne kan være spesielt utformet for bilvaskformål og kan ha forskjellige kapasiteter og størrelser. Bilvask-oljeutskillere kan være utformet for å fjerne tung og lett olje fra vann, samt sand og partikler.

oljeutskillere

Sandfang-oljeutskillere

Sandfang-oljeutskillere brukes vanligvis i kommunale avløpssystemer for å fjerne olje og hydrokarboner fra avløpsvannet før det slippes ut i sjøen eller andre vannmasser. Disse oljeutskillerne kan være utformet for å fjerne tung eller lett olje, avhengig av den spesifikke applikasjonen. Sandfang-oljeutskillere kan også være utformet for å fjerne sand og partikler fra vannet.

Oljeutskillere for oljevernberedskap

Oljeutskillere for oljevernberedskap brukes vanligvis for å raskt fjerne olje fra vann etter en oljesøl hendelse. Disse oljeutskillerne kan være mobile og kan enkelt flyttes til det området der det er et behov. Oljeutskillere for oljevernberedskap kan være utformet for å fjerne tung og lett olje fra vann.

Alle typer oljeutskillere spiller en viktig rolle i å beskytte miljøet mot forurensning. Riktig valg av oljeutskiller avhenger av den spesifikke applikasjonen og typen forurensning som skal fjernes. Det er viktig å velge en oljeutskiller av høy kvalitet og å sørge for riktig vedlikehold og drift, for å sikre at den gir optimal ytelse og beskyttelse.

Oljeutskillere kan ha økonomiske fordeler, da de kan gjenbruke oljen som er fjernet fra vannet, og dermed redusere kostnadene for kjøp av ny olje og avfallshåndtering, samtidig som de beskytter miljøet og sikrer at vann og andre væsker blir renset for forurensninger.