Har du lyst til å være mer kreativ?
Det er lett å glemme i en travel hverdag som handler mest om jobb og skole, at man også kan være kreativ og skape ting som kanskje ikke har noe praktisk formål. Her skal vi se litt nærmere på hvorfor, og hvordan du kan forme ting så de blir akkurat som du ønsker. Hvorfor være mer kreativ? Det er jo gjerne sånn at det meste vi foretar oss har et mål eller mening, men det trenger ikke kreative prosesser å ha. Det kan være at du bare vil skape noe...