editorial

Man kan nesten ikke unngå å ha hørt om lån på nettet, men hvordan fungerer disse egentlig, og er det forskjell på å låne penger på nett versus lån i en fysisk bank? Det skal vi undersøke og se litt nærmere på her, så du kan finne en løsning som passer for deg og dine behov.

Er det forskjell på lån i bank og på nett? 

lån

Det er faktisk en del forskjeller når man skal låne penger i en fysisk bank og på når man skal låne penger på nettet. Det handler blant annet om det man kaller sikkerhet. Sikkerhet i forbindelse med lån, handler om at banken gjerne vil at man skal stille en form for sikkerhet for det beløpet man låner. Det kan være i form av vesentlige verdier som eiendom eller andre ting, som banken kan ta pant i, hvis du mot all formodning ikke skulle overholde den låneavtalen som dere setter opp. 

Når man låner penger på nettet, er det dog som regel snakk om lån uten sikkerhet. Det vil si at man ikke trenger å stille sikkerhet for det lånet man søker om. Det gjør også at bankene ikke trenger å vite hva du skal bruke pengene på. Det kan av og til være litt dyrere å låne penger uten sikkerhet, enn med sikkerhet, men til gjengjeld er det andre ting som kan vurderes som fordeler.  

Hva bør jeg tenke over? 

Før du eventuelt skal se på lån på nettet, er det noen ting som er viktige å tenke over. Det er lurt å legge en solid plan for hvordan man har tenkt til å betjene lånet. Det kan for eksempel være en plan for hvor mye du kan betale i måneden og hvor lenge du skal låne pengene. Det er alltid lurt å være realistisk når det kommer til lån, og ikke låne mer enn det man har råd til å betjene.